Jdi na obsah Jdi na menu

Přiblížení se přírodě

2. 9. 2010

Přiblížení se přírodě

     Pedagogický sbor naší malotřídní školy se rozhodl využít nabídky ministerstva školství ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Ředitelka školy podala v květnu žádost a ta byla schválena. Od 1. září 2010 začínáme realizovat dvouletý projekt, kteý jsme nazvali Přiblížení se přírodě. V něm navazujeme na školní vzdělávací program Škola zábavou i prací, kde klademe důraz na environmentální výchovu. Zkušené vyučující mají zájem na zvýšení úrovně přírodovědných předmětů. Tu chceme realizovat inovací a zkvalitněním výuky v oblasti přírodních věd.  Každá paní učitelka vytvoří za dva roky 72 pomůcek, které se budou v hodinách prvouky nebo přírodovědy využívat.

     Druhá část našeho projektu je zaměřena na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Uvědomujeme si, že žáci mají problémy se čtením a porozuměním textu v českém jazyce. Proto hodláme zavést individualizaci výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. V jedné hodině českého jazyka týdně budou žáci 2. ročníku rozděleni na dvě skupiny a paní učitelky budou s dětmi individuálně pracovat. Paní třídní učitelka vytvoří také 72 pomůcek, s nimiž budou děti pracovat v českém jazyce.

      36 nových pomůcek využijí také žáci 4. ročníku v hodinách anglického jazyka a dalších 36 až budou v 5. ročníku.

     V naší malotřídní škole se do tohoto projektu zapojí všech 5 pedagogických praqcovnic a prospěch z něj bude mít 28 žáků. Škola získá díky projektu  přibližně 415 000 Kč, které využijeme na další vybavení především v oblasti multimediální.

                                                                                                        Věra Gebauerová