Jdi na obsah Jdi na menu

Hodnocení prvního roku projektu Přiblížení se přírodě

12. 9. 2011

Hodnocení prvního roku projektu Přiblížení se přírodě

     Koncem srpna skončila první etapa našeho projektu. Díky penězům z Evropské unie a Ministerstva školství a hlavně díky práci všech učitelek naší školy jsme mohli zakoupit počítače, počítačový program a další vybavení za více než 100 000 korun. Ty jsou umístěny v multimediální učebně a žáci i paní učitelky s nimi mohou pravidelně pracovat.

    Díky těmto financím jsme mohli zkvalitnit výuku českého jazyka v 1. ročníku, prvouku ve 2. ročníku a anglický jazyk a přírodovědu ve 4. ročníku. Každá ze čtyř učitelek vytvořila sadu 36 výukových materiálů - od příprav, přes pracovní listy, po prezentace na interaktivní tabuli. 28 žáků naší školy tak mělo možnost rozšířit si své znalosti v uvedených předmětech. Děti se hlavně těšily na prezentace a na úkoly na interaktivní tabuli. Všechny 4 sady výukových materiálů si můžete prohlédnout na webových stránkách školy.

    Snažíme se podporovat čtenářskou a informační gramotnost, proto jsme se zaměřili na individualizaci v našem nejpočetnějším ročníku - ve 2. třídě. Děti byly na začátku 2. ročníku rozděleny do dvou skupin podle úrovně čtení. V jedné skupině bylo 6 žáků a ve druhé 7 dětí. Ve 36 dělených hodinách  se jim paní učitelky mohly více individuálně věnovat a na závěr konstatovat, že úroveň čtení se zlepšila.

     Projekt je pro nás učitelky časově velmi náročný, protože vytvořit 36 výukových materiálů je opravdu hodně. Uvědomujeme si však, že je to pro děti přínosné - získají mnoho nových informací, zapamatují si více údajů, pracují zajímavějšími metodami. Také díky projektu zvýšíme hodnotu majetku obce o téměř 180 000 Kč.

Věra Gebauerová