Jdi na obsah Jdi na menu

Hodnocení druhého roku projektu Přiblížení se přírodě

29. 6. 2012

Hodnocení druhého roku projektu Přiblížení se přírodě

     V loňském školním roce jsme začali realizovat projekt, díky němuž získá škola téměř 200 000 Kč na vybavení multimediální učebny. Do učebny jsme už zakoupili  9 nových počítačů, počítačové programy a další vybavení učebny.

     Peníze jsme dostali proto, že se všechny paní učitelky zapojily do vytváření nových učebních materiálů .  V šabloně Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti  letos vytvořila paní učitelka Petra  Stanjurová 36  DUM pro 2. ročník. DUMY byly orientovány na prvouku. Žáci si zvykli pracovat na interaktivní tabuli. V rámci projektu také navštěvovali knihovnu na OÚ, kde byly hodiny zaměřeny na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. V šabloně Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky přírodních věd zhotovila paní učitelka Adriana Benšová 36 DUM pro 3. ročník. Jsou to jednak prezentace, pracovní listy nebo pojmové karty. Materiály přispívají k rozšíření znalostí a získání nových vědomostí v oblasti prvouky. Šablonu Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky přírodních věd si vybrala paní učitelka Milena Široká. Vytvořila 36 velmi kvalitních DUM pro přírodovědu v 5. ročníku. Jsou to především prezentace v programu Smardboard. V šabloně Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků jsem zhotovila 36 DUM pro žáky 5. ročníku. Jedná se o prezentace a pracovní listy. Pracovní listy byly vytvářeny ve stejném duchu jako typy úkolů ministerských prověrek z jazyka anglického. Žáci si rozšířili slovní zásobu a díky názornosti i představy o mluvnickýcz vazbách. V ministerské prověrce - Plošném testování žáků 5. roč. - zvládli porozumění textu i vyhledávání správných odpovědí. V šabloně Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti odučila paní učitelka Miloslava Kumová 36 dělených hodin ve 3. třídě. Měla skupinu 7 slabších žáků - 4 chlapci a 3 dívky. Žáci zlepšili techniku čtení. Je však nutno docvičit čtení předložkových vazeb a plynulé čtení se správnou intonací a výrazným přednesem. Žáci pracovali s různými typy textů, které se týkaly každodenního života, s časopisy i s internetem.Vyhledávali informace na PC, pracovali na interaktivní tabuli.V závěrečné prověrce žáci dokázali znatelné zlepšení čtení.

Všechny vyučující jsme se shodly, že projekt splnil svůj účel a byl pro děti přínosem.

                                                                                                                  Věra Gebauerová